Resums anuals

Número de registres guardats (2010 - 2015): 311.280

RESUM DE DADES ANUALS 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Número de registres 52.538 52.435 48.830 52.382 52.555 52.548
Temperatura Màxima (Cº) 37.47 35.54 37.79 35.66 33.24 40.35
Temperatura Mitjana (Cº) 13.78 14.92 14.09 14.08 14.81 15.06
Temperatura Mínima(Cº) -4.98 -4.91 -7.77 -3.71 -1.81 -4.36
Humitat Relativa Màxima (%) 96.1 95.5 95.2 95 94..9 97
Humitat Relativa Mitjana (%) 69.76 69.71 64.78 66.41 69.60 65.73
Humitat Relativa Mínima(%) 12.87 13.05 5.64 6.05 9.14 6.48
Velocitat del vent Màxima (km/h) 75.49 88.92 66.67 71.96 77.98 108
Pluja Acumulada 789.4 1.015,6 499.7 581.8 959.2 565.8